© Erdogan Tan - 2006

 Separatör Başlığı & Separatör Yeni Projeler 

MİNİMUM BASINÇ VALFİ (Model ASH3)

Kompresörün bastığı hava yağ karışımı yağ tankına girer ve yağ tankının çıkışındaki hava separatörden geçip Minimum Basınç Valfi'ne gelir. Minimum Basınç Valfi kompresörün yağ tankında belirli bir basınç değeri olmadıkca çıkışa hava geçirmez ve böylece hem yağ dolaşımı hem de emiş regülatörü kontrol havası basıncı korunmuş olur. Ayrıca separatörlere düşük basınçta yağlı havanın hucum etmesini önlemiş olur. Minimum Basınç Valfi aynı zamanda bir geri dönüşsüz valf olup, yağ tankına ters yönde basınçlı hava girişini engeller.

 

SEPARATÖR (Model LB13145/3)

Vidanın rotorları vasıtasıyla hava basması için rotorlar ve gövde arasındaki sızdırmazlık yağ yardımıyla sağlanır. Yağ sızdırmazlığın yanısıra, vida içinde sıkışma ve sürtünme sonucu ortaya çıkan ısıyı alır ve vida rulmanlarını yağlar. Vidadan havayla birlikte çıkan ısınmış yağın, havadan ayrılması ve soğutulup, filtre edildikten sonra, tekrar vidaya enjekte edilmesi gerekir. Kompresörün bastığı havayı vidadan ayıran filtrelere "separatör" adı verilir.

SEPARATÖRÜN ÇALIŞMASI (resimli açıklama) :

separator_bilgi.html (separatörler hakkında bilgi)

separator_info.html

 

ASH1 ASH2 ASH3